My VNPT - Ứng dụng quản lý các dịch vụ VNPT VinaPhone | MyVNPT.vn

Gói Cước DATA Vinaphone

BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 BIG90 Gửi 1543
Chi tiết

THAGA90

60.000Đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 THAGA90 Gửi 1543
Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 BIG120 Gửi 1543
Chi tiết

DT90

90.000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT90 Gửi 1543
Chi tiết

YOLO125V

125.000đ
 • DATA: 210GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV YOLO125V Gửi 1543
Chi tiết

DT70

70.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT70 Gửi 1543
Chi tiết

DT30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT30 Gửi 1543
Chi tiết

DT120

120.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV DT120 Gửi 1543
Chi tiết