My VNPT - Ứng dụng quản lý các dịch vụ VNPT VinaPhone | MyVNPT.vn

Gói Cước DATA Vinaphone

YOLO125V

125.000đ
 • DATA: 210GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV YOLO125V Gửi 1543
Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 BIG200 Gửi 1543
Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 100GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX300 Gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX200 Gửi 1543
Chi tiết

DT70

70.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT70 Gửi 1543
Chi tiết

MAX79V

79.000đ
 • DATA: 9GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX79V Gửi 1543
Chi tiết

MAX59V

59.000đ
 • DATA: 8GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX59V Gửi 1543
Chi tiết

M10

10.000đ
 • DATA: 200MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 M10 Gửi 1543
Chi tiết