My VNPT - Ứng dụng quản lý các dịch vụ VNPT VinaPhone | MyVNPT.vn

Gói Cước DATA Vinaphone

BIG300

300.000đ
 • DATA: 270GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG300 Gửi 1543
Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG120 Gửi 1543
Chi tiết

BIG90

90.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG90 Gửi 1543
Chi tiết

MAX79V

79.000đ
 • DATA: 13.5GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX79V Gửi 1543
 • Ưu đãiii1
 • Ưu đãiii 2
Chi tiết

MAX59V

59.000đ
 • DATA: 12GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX59V Gửi 1543
Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX300 Gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX200 Gửi 1543
Chi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1543
Chi tiết