My VNPT - Ứng dụng quản lý các dịch vụ VNPT VinaPhone | MyVNPT.vn

Gói Cước DATA Vinaphone

MAX100

100.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1543
Chi tiết

M25

25.000đ
 • DATA: 600MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M25 Gửi 1543
Chi tiết

M10

10.000đ
 • DATA: 200MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M10 Gửi 1543
Chi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG300 Gửi 1543
Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG200 Gửi 1543
Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG120 Gửi 1543
Chi tiết

BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG90 Gửi 1543
Chi tiết

MAX79V

79.000đ
 • DATA: 9GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX79V Gửi 1543
Chi tiết

MAX59V

59.000đ
 • DATA: 8GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX59V Gửi 1543
Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 100GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX300 Gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX200 Gửi 1543
Chi tiết