My VNPT - Ứng dụng quản lý các dịch vụ VNPT VinaPhone | MyVNPT.vn

Gói Cước DATA Vinaphone

DT30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT30 Gửi 1543
Chi tiết

BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 BIG90 Gửi 1543
Chi tiết

DT120

120.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV DT120 Gửi 1543
Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 100GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX300 Gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX200 Gửi 1543
Chi tiết

DT90

90.000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 DT90 Gửi 1543
Chi tiết

MAX79V

79.000đ
 • DATA: 9GB + MyTV
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 MAX79V Gửi 1543
Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV9 BIG200 Gửi 1543
Chi tiết